360°Operations

Poenostavimo načrtovanje, izvajanje, dokumentiranje in upravljanje storitev na terenu. Opolnomočimo ekipe za osredotočanje na storitve strankam.

Izvedba storitev na terenu

Zagotavljamo informacije potrebne za učinkovito načrtovanje in izvajanje storitev na terenu, v polni skladnosti z notranjimi in zunanjimi operativnimi in kakovostnimi zahtevami.

Zajem podatkov

Omogočamo enkratni zajem podatkov o izvedbi storitve, ob pravem času in mestu, z uporabo ustreznih orodij, elementov dokumentacije ter zahtevano kakovostjo.

Vitke operacije

Zagotavljamo sredstva za zbiranje, analizo in optimizacijo vseh vidikov poslovanja.


Rezultati, ki jih lahko pričakujete

Učinkovite operacije

Z uporabo poenotene platforme za standardizirano definicijo storitev, pripravo planov in dokumentacijo izvajanja storitev pridobite operativni vpogled v kakovost storitev na terenu, v realnem času.

Brezpapirno poslovanje

Omogočamo prehod iz procesov in poslovanja na podlagi papirnih zapisov v popolnoma brezpapirno organizacijo. Svojim ekipam zagotovite smernice za storitve, odziv na spreminjajoče se zahteve na terenu in hkrati dokumentirajte samo izvedbo storitev z istim orodjem. Hkrati zagotovite izvedbe storitev znotraj pričakovanega kakovostnega okvirja, kot ga pričakuje vaša stranka in ga vaša organizacija nudi.

Skladnost

S platformo zagotavljamo potrebna orodja za doseganje polne skladnosti z internimi operativnimi smernicami in hkrati zagotavljamo kakovostna dokazila o opravljenih storitvah pri vaših strankah za preprečevanje sporov / reklamacij.